بذر لوبیا

بذر لوبیا

بذر لوبیا :

توضیحات جامع راجع به لوبیا و بذر لوبیا

لوبیا نام نوعی دانه خوراکی است.درسال ۱۵۳۳میلادی به نام مکزیکی اولیه‌اش «ایاکوک» از آمریکا به اروپا آورده شد.

و از آنجا به سایر نقاط جهان راه یافت واکنون همه ساله میلیون‌ها تن به مصرف می‌رسد و یکی از مواد غذایی نسبتاً ارزان و فراوان است.

در حال حاضر بیش از چند صد رقم لوبیا در دنیا کشت می شود كه آنها را از نظر عادت رشد،رنگ گل،اندازه گل،غلاف،شکل و رنگ دانه،تقسیم بندی می کنند.

لوبیاجزء گیاهان فصل گرم محسوب می شودونسبت به سرماویخبندان کاملاً حساس است.

لوبیا گیاهی است ازتیره بقولات،علفی وبالارونده که به دوردرختان وگیاهان دیگرمی‌پیچد.

برگهای آن سبز رنگ،پهن،بزرگ و نوک تیزاست که شامل سه برگچه به شکل قلب می‌باشد.

گلهای آن سفید مایل به زرد یابنفش و میوه آن باریک و غلاف ماننداست که دانه‌های لوبیادرآن قرار دارد.

از پوست و دانه‌های لوبیاهنگامی که لوبیاسبزاست استفاده می‌شودکه به نام لوبیای سبز معروف است.

لوبیاقرمز ازنظر طب قدیم ایران گرم و تر است ولوبیای سفیدمعتدل است.