بذر درخت

بذر درخت

بذر درخت :

توضیحات جامع راجع به درخت و بذر درخت

درخت رامی توان بعنوان یک گیاه بزرگ چوبی چند ساله تعریف کرد.

اگرچه تعریف ثابتی درباره اندازه آن وجود ندارد،

می توان گفت یک درخت بالغ معمولادارای ارتفاع حداقل 5/4 متربوده وشاخه های آن به یک ساقه اصلی متصل هستند.

درختان اجزای مهمی از مناظر طبیعی وعناصرضروری درساخت فضای سبز به شمار می روند.درختان در مقایسه با سایر گونه های گیاهی عمر طولانی تری دارند.

گونه های کمی از درختان بیش از100 متر رشد کرده و بعضی ازآنها چند هزارسال عمر می کنند.َ
درختان هرچه ستبرتر(بزرگتر)وبلندتر باشد،سنّ بیشتری دارد.

باافزایش سن درختان، لایه‌های دیگری درزیر پوستش درست می‌شود.

رنگ لایه‌ای که در زمستان به وجودمی‌آید با لایه‌ای که درتابستان به وجود می‌آیدمتفاوت است.

این اختلاف رنگ لایه‌ها به ماکمک می‌کند تا سن درخت را تعیین کنیم،این روش ساده‌ترین روش تعیین سال درختان است.
دردرختان خانواده های گیاهان بسیارمتنوعی وجود دارند لذا گونه های مختلفی ازانواع و اشکال برگ،پوسته،گل،میوه و…را داراهستند.

احتمالاسرخسهای درختی نخستین درختان بوده اند که درجنگلهای پهناوررشد کرده اند.بعدا بازدانه ها،گینکگوهاوسرخسهای نخلی پدیدار شدند.

امروزه بیشترین گونه های درختان،مخروزاها وگیاهان گلدار می باشند.
درختان با جذب آلودگیهای ناشی ازگازهای نیتروژن,آمونیاک, دی اکسید گوگرد واوزون و به دام انداختن آنها روی برگهایشان نقش بسزایی در کاهش آلودگیها دارند.
قدرت جذب دی اکسید کربن هر هکتار درخت بالغ در طول یک سال برابر با زمانی است که شما با ماشین شخصی خود 26 هزار مایل رانندگی کنید.
هر ساله٬ ۱۰۰ درخت بالغ 1.2 تن دی اکسید کربن را ازهوا می گیرند.